bip_menu_top

2014-05-23 09:45:01

Informacja o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 25 maja 2014 r.


Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych więcej...

2014-05-16 12:21:32

składy Obwodowych Komisji Wyborczych


Informacje o składach Obwodowych Komisji Wyborczych więcej...

2014-05-05 14:01:58

Ogłoszenie


Informuję, że został sporządzony spis wyborców do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014r. Spis jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy Sędziejowice w pok. nr 4 (parter) w dniach od 5 maja 2014 r. do 16 maja 2014r. w godzinach 12:00 do 15:30. więcej...

2014-04-15 14:26:29

obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 15.04.2014 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice o obwodach głosowania więcej...

2014-04-14 08:07:30

Informacja RKW Nr 14 w Sieradzu


Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Sieradzu z dnia 7 kwietnia 2014 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach więcej...

2014-04-11 13:04:59

Zarządzenie NR 288/14 z dnia 7 kwietnia 2014 r.


w sprawie ustanowienia gminnego koordynatora obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. więcej...

2014-04-11 13:02:34

Zarządzenie NR 287/14 z dnia 7 kwietnia 2014 r.


w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Sędziejowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych więcej...

2014-04-09 12:48:51

NR XXXIV/279/14 z dnia 28 marca 2014 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/140/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału gminy Sędziejowice na stałe obwody głosowania więcej...

2014-03-11 09:45:52

OBWIESZCZENIE PKW


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych. więcej...

bip_menu_bottom