bip_menu_top
print

2013-07-25 14:53:10

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2012 r.


Wszystkie dokumenty z kontroli znajdują sie w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice. INFORMACJA w sekretariacia Urzędu Gminy pok. nr. 19


Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2012 r. :

1. Kontrola Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - dotycząca realizacji programu Pomocy państwa w zakresie dożywiania

2. Kontrola delegatury NIK w Łodzi - dotycząca realizacji ustawy o ochronie zdrowia przed używaniem tytoniu.

3. Kontrola delegatury NIK w Łodzi - dotycząca promulgacji prawa w postaci elektronicznej.

4. Kontrola Wojewody Łódzkiego - dotycząca zwrotu części podatku akcyzowego.

5. Kontrola Wojewody Łódzkiego - dotycząca prawidłowości ustalania przez gminę kwoty wydatków - funduszu sołeckiego

6. Kompleksowa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi - dotycząca gospodarki finansowej i zamówień publicznych.

7. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - dotycząca raportu z czynnosci kontrolnych Nr05/321/0170/12

8. Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Łodzi - dotycząca prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne.

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 25.07.2013 13:53
Data ostatniej modyfikacji: 29.07.2013 10:22
Liczba wyświetleń: 7209

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2012 r. 29.07.2013 10:21 Marek Kidawski
2 Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2012 r. 29.07.2013 10:07 Marek Kidawski
3 Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2012 r. 26.07.2013 13:13 Marek Kidawski
4 Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2012 r. 25.07.2013 14:15 Marek Kidawski
5 Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2012 r. 25.07.2013 13:53 Michał Ułański
bip_menu_bottom