bip_menu_top

2011-09-20 09:11:47

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych


Zarządzenie Nr 82/11 Wójta Gminy Sędziejowice w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. więcej...

2011-09-19 11:10:37

Ogłoszenie Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 19.09.2011 r.


Ogłoszenie Wójta Gminy Sędziejowice o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców w urzędzie gminy. więcej...

2011-09-16 09:00:05

Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. więcej...

2011-09-02 15:11:41

KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w SIERADZU z dnia 1 września 2011 r.


o miejscu, dniach i godzinach dyżurów podczas przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów Komitetu Wyborczego Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu więcej...

2011-09-02 12:48:49

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 1 września 2011 r.


Na podstawie art. 16 §1 i art. 61a §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Sędziejowice oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. więcej...

2011-08-24 08:38:24

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 22.08.2011 r.


Wyznaczenie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy. więcej...

bip_menu_bottom