bip_menu_top
print

2020-12-29 15:53:36

KOMUNIKAT - XXVI Sesja Rady Gminy Sędziejowice


Uprzejmie informuję, że w dniu 30 grudnia / środa / 2020 r. o godzinie 1200 odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XXV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.
5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2021-2031:

1) przyjęcie Autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziejowice na lata 2021-2031;
2) zapoznanie się z uchwałą Nr I/129/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Sędziejowice;
3) podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziejowice na lata 2021-2031.

7. Uchwalenie budżetu Gminy Sędziejowice na 2021 r.:

1) przyjęcie Autopoprawki do projektu budżetu Gminy Sędziejowice na 2021 r.;
2) zapoznanie się z uchwałą Nr I/130/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Gminy Sędziejowice na 2021 rok;
3) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sędziejowice na 2021 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli na rok 2021;

2) przystąpienia do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Sędziejowice na lata 2021-2025;

3) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok;

4) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.;

5) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sędziejowice i jej Komisji na 2021 r;
6) rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G.


9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Bartczak

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik komunikat.pdf Pełna treść komunikatu 2020-12-29 15:53:50 Ułański Michał

Informacje o artykule

Autor: Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Bar
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 29.12.2020 14:53
Data ostatniej modyfikacji: 29.12.2020 14:53
Liczba wyświetleń: 837

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom