bip_menu_top
print

2020-10-27 08:15:53

Komunikat - XXIII Sesja Rady Gminy Sędziejowice


Uprzejmie informuję, że w dniu 30 października / piątek / 2020 r. o godzinie 1300 odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Sędziejowice w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XXII Sesji Rady Gminy.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.

5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.

6. Zapoznanie się z informacją Wójta Gminy o wyznaczeniu na rok 2021 podmiotu, w którym będzie wykonywana nieodpłatna kontrolowana praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian grzywny, której egzekucja okazała się bezskuteczna.

7. Przedstawienie opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Łasku dotyczącej potrzeb Sądu Rejonowego w Łasku na rok 2021 w zakresie wykonywania przez skazanych nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • 1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2020-2030;
  • 2) dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r.
  • 3) ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości;
  • 4) przyjęcia "Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Sędziejowice";
  • 5) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sędziejowice na lata 2021-2026;
  • 6) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Wola Marzeńska;
  • 7) obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Wola Wężykowa;
  • 8) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Grabno;
  • 9) zmieniająca uchwałę Nr XV/120/20 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli na rok 2020.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zakończenie obrad.

 

Informacje o artykule

Autor: Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Bar
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 27.10.2020 07:15
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1048

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom