bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2020-09-25 12:37:14

Komunikat


Uprzejmie informuję, że w dniu 30 września / środa / 2020 r. o godzinie 10:00 odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XXI Sesji Rady Gminy.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.

5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.

6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sędziejowice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziejowice, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, za I półrocze 2020 r.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2020-2030;

2) dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r.;

3) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;

4) wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kalinowa, gm. Zapolice;

5) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wola Wężykowa;

6) wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej przy drodze powiatowej nr 1907E;

7) zmiany uchwały XXIII/192/13 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków;

8) nadania nazwy parku i przyjęcia regulaminu parku.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Jarosław Bartczak

Informacje o artykule

Autor: Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Bar
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 25.09.2020 11:37
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 897

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom