bip_menu_top
print

2020-09-01 09:27:21

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie magazynu w zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym na działkach o nr ewid. 585/4, 585/5, 585/6 i 585/9 w msc. Stare Kozuby 59C, gm. Sędziejowice

1. W dniu 19.05.2020 r.  firma LAMA „LAMA” Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą Wola Wężykowa 49A, 98-160 Sędziejowice złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie magazynu w zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym na działkach o nr ewid. 585/4, 585/5, 585/6 i 585/9 w msc. Stare Kozuby 59C, gm. Sędziejowice

2. W dniu 08.06.2020 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem znak: RW.II.6220.8.2020 odmówił wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie magazynu w zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym na działkach o nr ewid. 585/4, 585/5, 585/6 i 585/9 w msc. Stare Kozuby 59C, gm. Sędziejowice.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 01.09.2020 08:27
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1126

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom