bip_menu_top
print

2020-05-14 12:03:31

Debata nad Raportem o stanie gminy Sędziejowice za 2019 r.


Debata nad Raportem o stanie gminy Sędziejowice za 2019 r.

OGŁOSZENIE

 

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SĘDZIEJOWICE W ROKU 2019

Zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie do 27 maja 2020 r.

 

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Sędziejowice zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Sędziejowice  raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.

Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę,
w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. Zgodnie z art. 28aa ust. 6 w debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Termin sesji ustalono na dzień 28 maja 2020 roku.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

W związku z ustaleniem terminu sesji Rady Gminy, na której ma być przedstawiony Raport, na dzień 28 maja 2020 r. zgłoszenia do debaty przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Sędziejowice do 27 maja 2020 roku do godz. 15.30.

W załączeniu formularz zgłoszenia w debacie do pobrania.

 

 

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie o debacie_2020.docx Ogłoszenie o debacie. 2020-05-14 12:04:53 Kidawski Marek
załącznik Formularz-Zgłoszenia do debaty_Raport.docx Formularz zgłoszeniowy do debaty. 2020-05-14 12:04:11 Kidawski Marek

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Marek Kidawski
Data powstania: 14.05.2020 11:03
Data ostatniej modyfikacji: 14.05.2020 11:09
Liczba wyświetleń: 1478

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Debata nad Raportem o stanie gminy Sędziejowice za 2019 r. 14.05.2020 11:08 Marek Kidawski
2 Debata nad Raportem o stanie gminy Sędziejowice za 2019 r. 14.05.2020 11:04 Marek Kidawski
bip_menu_bottom