bip_menu_top
print

2019-12-06 10:36:28

Sprawozdania - III kwartał 2019


sprawozdania finansowe za III kwartał 2019r.jednostki samorządu terytorialnego Gminy Sędziejowice.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Rb-27S.pdf sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 2019-12-06 10:39:50 Kidawski Marek
załącznik Rb-28S.pdf sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 2019-12-06 10:39:19 Kidawski Marek
załącznik Rb-N.pdf KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH 2019-12-06 10:39:06 Kidawski Marek
załącznik Rb-NDS.pdf sprawozdanie o nadwyżce / deficycie 2019-12-06 10:38:48 Kidawski Marek
załącznik Rb-Z.pdf KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI 2019-12-06 10:38:28 Kidawski Marek

Informacje o artykule

Autor: Skarbnik Grzegorz Dębkowski
Zredagował(a): Marek Kidawski
Data powstania: 06.12.2019 09:36
Data ostatniej modyfikacji: 06.12.2019 09:39
Liczba wyświetleń: 1068

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom