bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2019-11-20 11:26:53

Ogłoszenie


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonyh we wsi Bilew, w obrębie działki nr ewid. 547/2, gminy Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice Dariusz Cieśl
Zredagował(a): Marek Kidawski
Data powstania: 20.11.2019 10:26
Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2019 10:28
Liczba wyświetleń: 1601

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom