bip_menu_top
print

2019-09-19 13:12:04

Informacja - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW.


o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oroz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zawiadamia o wydaniu w dniu 18.09.2019 r. decyzji znak: RW.II.6220.4.ż019 o środowiskowych
uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnię znacząco oddziaływać
na środowisko pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą
techniczną na działce nr ew. 523 obręb Niecenia 0014".

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik informacja-Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW.pdf Pełna treść informacji. 2019-09-19 13:12:16 Kidawski Marek

Informacje o artykule

Autor: Kierownik RRiRW Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Marek Kidawski
Data powstania: 19.09.2019 12:12
Data ostatniej modyfikacji: 19.09.2019 12:12
Liczba wyświetleń: 1921

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom