bip_menu_top
print

2019-09-19 09:47:32

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 18 września 2019 r.


w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Sędziejowice (Dz. Urz. Woj. Łódzk. 1365 i 3533) zwołuję zebranie wiejskie w sołectwie SOBIEPANY w celu WYBORU SOŁTYSA.

Zebranie odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. o godz. 17:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiepanach.


PORZĄDEK ZEBRANIA

1. Otwarcie zebrania, poinformowanie o celu zebrania i przyjęcie porządku dziennego zebrania.
2. Ustalenie i stwierdzenie prawomocności zebrania.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla dokonania wyboru sołtysa.
4, Wybór sołtysa.
5. Aktualne problemy gminy i sołectwa.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7 .Zakonczen ie zebra

 

UWAGA!
prawo głosu mają stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.

ZAPRASZAM MlESZKAŃCÓW SOŁECTWA Do LICZNEGO UDZIAŁU W ZEBRANIU.

 

Wójt Gminy

/-/ Dariusz Cieślak

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik OBWIESZCZENIE WGS 18092019.pdf Pełna treść obwieszczenia. 2019-09-19 09:48:34 Kidawski Marek

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice Dariusz Cieśl
Zredagował(a): Marek Kidawski
Data powstania: 19.09.2019 08:47
Data ostatniej modyfikacji: 19.09.2019 08:48
Liczba wyświetleń: 2005

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom