bip_menu_top
print

2019-05-21 13:36:52

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SĘDZIEJOWICE


Zgłoszenia do udziału w debacie do 30 maja 2019 r.

Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Sędziejowice zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Sędziejowice  raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.

Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę,
w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Termin sesji ustalono na dzień 30 maja 2019 roku.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

W związku z ustaleniem terminu sesji Rady Gminy, na której ma być przedstawiony Raport, na dzień 31 maja 2019 r. zgłoszenia do debaty przyjmowane będą w pok. Nr 16 Urzędu Gminy Sędziejowice do 30 maja 2019 roku do godz. 15.30.

W załączeniu formularz zgłoszenia w debacie do pobrania.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Formularz-Zgłoszenia do debaty_Raport.docx 2019-05-21 13:37:08 Świerczyński Adam

Informacje o artykule

Autor: Mirosław Potasiak
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 21.05.2019 12:36
Data ostatniej modyfikacji: 21.05.2019 12:37
Liczba wyświetleń: 2208

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom