bip_menu_top
print

2019-01-29 10:17:53

Konsultacje społeczne w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw.


Wójt Gminy Sędziejowice zaprasza mieszkańców poszczególnych sołectw położonych na terenie gminy Sędziejowice do udziału w konsultacjach społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw:

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE

  z dnia 28 stycznia 2019 r.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/19 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 28 stycznia 2019 r. wydanym na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz § 1 ust. 2  uchwały Nr III/30/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sędziejowice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 235)

 

Wójt Gminy Sędziejowice zaprasza mieszkańców poszczególnych sołectw położonych na terenie gminy Sędziejowice do udziału w konsultacjach społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw:

Bilew, Brzeski, Dobra, Grabia, Grabia Trzecia, Grabica, Grabno, Kamostek, Korczyska, Kozuby, Kustrzyce, Lichawa, Marzenin, Niecenia, Osiny, Podule, Pruszków, Przymiłów, Rososza, Sędziejowice, Sędziejowice-Kolonia, Siedlce, Sobiepany, Wrzesiny, Żagliny

 

Termin konsultacji:

29 stycznia 2019 r. – 12 lutego 2019 r.


W okresie konsultacji projekty statutów sołectw, udostępnione będą do publicznego wglądu:

- w Urzędzie Gminy Sędziejowice, pok. Nr 16, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice;

- u sołtysów poszczególnych sołectw;

- w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gminasedziejowice.pl (zakładka Konsultacje społeczne);

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Sędziejowice:  www.gminasedziejowice.eu .

 Formularz ankiety będzie można pobrać:

- w pok. Nr 16 Urzędu Gminy Sędziejowice;

 -  u sołtysów poszczególnych sołectw;

 - w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sędziejowice: bip.gminasedziejowice.pl ;

 - na stronie internetowej Urzędu Gminy Sędziejowice: www.gminasedziejowice.eu ;

Wypełnioną ankietę - zawierającą opinie i uwagi będzie można składać do 12 lutego 2019 r. do godziny 15.00 poprzez:

- złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Sędziejowice;

- przesłanie skanu ankiety na adres mailowy Urzędu Gminy:  radagminy@gmail.com ; 

- przesłane drogą listowną na adres Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice.

      Ankiety złożone po terminie nie będą rozpatrywane!

 

Wójt Gminy Sędziejowice

/-/ Dariusz Cieślak

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ankieta-opinie i uwagi ODT.odt ANKIETA DO SKŁADANIA OPINII I UWAG W SPRAWIE PROJEKTU STATUTU SOŁECTWA - format ODT 2019-01-29 10:20:31 Kidawski Marek
załącznik ankieta-opinie i uwagi WORD.doc ANKIETA DO SKŁADANIA OPINII I UWAG W SPRAWIE PROJEKTU STATUTU SOŁECTWA - format MS WORD 2019-01-29 10:20:20 Kidawski Marek

Informacje o artykule

Autor: Justyna Kmiecik
Zredagował(a): Marek Kidawski
Data powstania: 29.01.2019 09:17
Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2019 09:29
Liczba wyświetleń: 2341

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Konsultacje społeczne w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw. 29.01.2019 09:20 Marek Kidawski
2 Konsultacje społeczne w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw. 29.01.2019 09:17 Marek Kidawski
bip_menu_bottom