bip_menu_top
print

2018-12-21 13:14:23

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa linii kablowej typu YAKXs 4x120mm2 na działkach o nr ewid.: 123/1, 39 oraz 135 obręb ewid. nr 18 Przymiłów, gm. Sędziejowice.

 

Znak: RW.V.6733.22.2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE

Zgodnie z art. 10 w związku z art. 81 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Gminy Sędziejowice postępowania administracyjnego, na podstawie wniosku z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa linii kablowej typu YAKXs 4x120mm2 na działkach o nr ewid.: 123/1, 39 oraz 135 obręb ewid. nr 18 Przymiłów, gm. Sędziejowice, uzyskano niezbędne uzgodnienia organów w wymaganym zakresie oraz zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania ww. decyzji.

W związku z powyższym informuję, że z materiałem dowodowym zebranym w toku prowadzonego postępowania, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice przy ul. Wieluńskiej 6, pokój nr 11, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik obwieszczenie Przymiłów.pdf Pełna treść obwieszczenia. 2018-12-21 13:14:41 Kidawski Marek

Informacje o artykule

Autor: Anna Potasiak
Zredagował(a): Marek Kidawski
Data powstania: 21.12.2018 12:14
Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2018 12:14
Liczba wyświetleń: 2398

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom