bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2018-11-16 15:23:27

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 481 przejście przez Pruszków od km 7+700 do km 9+437,

nie będzie rozpatrzony w ustawowym terminie określonym w art. 35 § 3 kpa, z uwagi na konieczność uzupełnienia projektu budowlanego w odpowiedzi na postanowienie Wojewody Łódzkiego Nr 103/18 z 09.07.2018 r., zmienione postanowieniami Nr 139/18 z 22.08.2018 r. oraz Nr 165/18 z 18.10.2018 r. Sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do 31.12.2018 r.

Jednocześnie, mając na uwadze treść art. 36 § 1 kpa, informuję, że stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, o którym mowa w art. 37 § 1 kpa do Ministra Inwestycji i Rozwoju w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego. Zgodnie z treścią art. 37 § 2 kpa, ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Zawiadamia się, że publiczne ogłoszenie obwieszczenia nastąpiło w dniu 16.11.2018 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO


Marek Jacek Michalak
Dyrektor Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa

                                                                                                      /dokument podpisano elektronicznie/

 

 

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka

www.lodzkie.eu

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.lodzkie.eu w zakładce ochrona danych osobowych.

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Marek Kidawski
Data powstania: 16.11.2018 14:23
Data ostatniej modyfikacji: 16.11.2018 14:26
Liczba wyświetleń: 2108

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego 16.11.2018 14:24 Marek Kidawski
bip_menu_bottom