bip_menu_top
print

2018-10-11 09:47:09

Informacja o wydaniu decyzji: "OSINY II" o środowiskowych uwarunkowaniach.


Zawiadamiam o wydaniu w dniu 11.10.2018 r. decyzji znak: RW.I.6220.3.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięci pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „OSINY II”

RW.I.6220.3.2018 Sędziejowice, dn. 11.10.2018 r.

 

INFORMACJA

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM

o wydaniu w dniu 11.10.2018 r. decyzji znak: RW.I.6220.3.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „OSINY II” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 16, 18, 439 obręb Osiny, Gmina Sędziejowice”.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zawiadomienie OSINY II-11102018.pdf Pełna treść zawiadomienia. 2018-10-17 09:47:23 Kidawski Marek

Informacje o artykule

Autor: Aleksandra Ulas
Zredagował(a): Marek Kidawski
Data powstania: 11.10.2018 08:47
Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2018 08:50
Liczba wyświetleń: 2341

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja o wydaniu decyzji: "OSINY II" o środowiskowych uwarunkowaniach. 17.10.2018 08:47 Marek Kidawski
bip_menu_bottom