bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2018-10-05 13:21:14

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWOŚCI ŻAGLINY


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Żagliny.

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
/Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm./ i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

 

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza:

  1. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Żagliny, oznaczonej jako działka nr 215/1 o pow. 0,2105 ha posiadającej księgę wieczystą SR1L/00054953/6.

Cena wywoławcza wynosi – 26.700,00 zł + VAT 23%

Wadium w wysokości – 1.700,00 zł

Postąpienie minimalne – 330,00 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żagliny obszar działki
przeznaczony jest w 5/6 części na cele budownictwa letniskowego, symbol z planu
6 UTL –10, w pozostałej części położona w terenach leśnych - Ls.

 

  1. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Żagliny, oznaczonej jako działka nr 215/5 o pow. 0,1671 ha posiadającej księgę wieczystą SR1L/00054953/6.

Cena wywoławcza wynosi – 21.300 zł + VAT 23%

Wadium w wysokości – 1.400,00 zł

Postąpienie minimalne – 270,00 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żagliny obszar działki
przeznaczony jest w 3/5 części na cele budownictwa letniskowego, symbol z planu
6 UTL –10, w pozostałej części położona w terenach leśnych - Ls.

 

  1. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Żagliny, oznaczonej jako działka nr 215/8 o pow. 0,1057 ha posiadającej księgę wieczystą SR1L/00054953/6.

Cena wywoławcza wynosi – 16.300,00 zł + VAT 23%

Wadium w wysokości – 1.100,00 zł

Postąpienie minimalne – 210,00 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żagliny obszar działki
przeznaczony jest na cele budownictwa letniskowego, symbol z planu
6 UTL –10.

 

Przetarg odbędzie się 9 listopada (piątek) 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6 w Sali B na parterze.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w podanej wysokości w terminie do 2 listopada 2018 r. na konto Banku Spółdzielczego o/Łask 54 9263 0000 0562 1478 2005 0065. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wpłata pozostałej części ceny nieruchomości powinna zostać dokonana najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium. Wadium przepada na rzecz Gminy Sedziejowice w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Koszty sporządzenia aktu leżą po stronie kupującego, natomiast koszty przygotowania dokumentacji do zawarcia aktu notarialnego spoczywają na Gminie Sędziejowice.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 11 lub tel. (43) 677 16 93 – p. Angelika Cieślak.

Sędziejowice, dnia 28.09.2018 r.

Informacje o artykule

Autor: Angelika Cieślak
Zredagował(a): Marek Kidawski
Data powstania: 05.10.2018 12:21
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1893

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom