bip_menu_top
print

2018-09-21 08:34:19

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice


Uprzejmie informuję, że w dniu 25 września /wtorek/ 2018 r. o godzinie 1000 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice w sali A Urzędu Gminy Sędziejowice.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał:

1/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Marzenin;

2/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Wrzesiny;

3/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Dobra;

4/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Sobiepany – część wschodnia;

5/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Przymiłów i Kustrzyce;

6/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Osiny i Żagliny;

7/ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2018-2025;

8/ w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r.;

9/ w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Sędziejowice;

10/ zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso;

11/ w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sędziejowice";

12/ w sprawie Statutu Gminy Sędziejowice.

  

  1. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sędziejowice, informacji
    o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziejowice, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć  oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I półrocze 2018 r.
  1. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Jolanta Urbaniak

 

Informacje o artykule

Autor: Monika Aleksandrowicz
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 21.09.2018 07:34
Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2018 07:43
Liczba wyświetleń: 2386

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice 21.09.2018 07:34 Adam Świerczyński
bip_menu_bottom