bip_menu_top
print

2018-08-02 10:36:20

Agnieszka Konieczna-Owczarz


1. Samodzielne stanowisko pracy ds. obywatelskich prowadzi sprawy  wynikające                     z przepisów o ewidencji ludności, ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz dotyczących spraw obywatelskich

2. W zakresie spraw obywatelskich:

1) przyjmowanie wniosków i wydawania dokumentów stwierdzających tożsamość;

2) prowadzenie spraw dotyczących repatriacji Polaków z zagranicy;

3) sprawy związane z organizowaniem zgromadzeń;

4) potwierdzanie własnoręczności podpisu osób ubiegających się lub korzystających ze świadczeń emerytalno-rentowych na dokumentach i formularzach wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych.

3. W zakresie ewidencji ludności:

1) obsługa interesantów w zakresie ewidencji ludności;

2) prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem spisów wyborców oraz prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

 

Informacje o artykule

Autor: Izabela Rusiniak
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 02.08.2018 09:36
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2326

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom