bip_menu_top
print

2018-06-14 15:13:24

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice


Sędziejowice, dn. 12.06.2018 r.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że w dniu 19 czerwca /wtorek/ 2018 r. o godzinie 1330 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice w sali A Urzędu Gminy Sędziejowice.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

4. Zaopiniowanie projektów uchwał:

1/ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2018-2025;

2/ w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r.;

3/ w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiepanach na  zakup pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności minimum 1000 dm3/min. z kompletem węży;

4/ w sprawie ustalenia dopłat do cen usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

5. Rozpatrzenie prośby w sprawie remontu drogi gminnej w Rososzy.

6. Zapytania i wolne wnioski.

 

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Jolanta Urbaniak


Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik KOMUNIKAT - Kom. BRiOŚ (1).docx Pełna treść komunikatu 2018-06-14 15:14:10 Kidawski Marek

Informacje o artykule

Autor: Monika Aleksandrowicz
Zredagował(a): Marek Kidawski
Data powstania: 14.06.2018 14:13
Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2018 14:14
Liczba wyświetleń: 2392

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom