bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2018-06-14 15:07:53

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice


Sędziejowice, 12.06.2018 r.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 czerwca /środa/ 2018 r. o godzinie 1300 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice w sali A Urzędu Gminy Sędziejowice.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

4. Przegląd terenowy świetlic wiejskich w: Brzeskach, Grabnie i Sobiepanach.

5. Zapoznanie się z organizacją roku szkolnego 2018/2019.

6. Zapoznanie się z planem remontów bieżących szkół.

7. Zaopiniowanie projektów uchwał:

1/ w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru

godzin zajęć nauczycieli;

2/ w sprawie regulaminu określającego wysokości dodatków i innych składników

wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyzwania;

3/ w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

na terenie Gminy Sędziejowice.

8. Zapytania i wolne wnioski.

 

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Marek OkupińskiInformacje o artykule

Autor: Monika Aleksandrowicz
Zredagował(a): Marek Kidawski
Data powstania: 14.06.2018 14:07
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1993

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom