bip_menu_top
print

2018-06-14 15:07:53

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice


Sędziejowice, 12.06.2018 r.

KOMUNIKAT

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 czerwca /środa/ 2018 r. o godzinie 1300 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice w sali A Urzędu Gminy Sędziejowice.

 

Tematem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

4. Przegląd terenowy świetlic wiejskich w: Brzeskach, Grabnie i Sobiepanach.

5. Zapoznanie się z organizacją roku szkolnego 2018/2019.

6. Zapoznanie się z planem remontów bieżących szkół.

7. Zaopiniowanie projektów uchwał:

1/ w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć,  zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli;

2/ w sprawie regulaminu określającego wysokości dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyzwania;

3/ w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Sędziejowice.

8. Zapytania i wolne wnioski.

 

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Marek Okupiński

 

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik KOMUNIKAT - Kom. KSZOiSS.docx Pełna treść komunikatu 2018-06-14 15:11:10 Kidawski Marek

Informacje o artykule

Autor: Monika Aleksandrowicz
Zredagował(a): Marek Kidawski
Data powstania: 14.06.2018 14:07
Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2018 14:11
Liczba wyświetleń: 2381

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice 14.06.2018 14:07 Marek Kidawski
bip_menu_bottom