bip_menu_top
print

2018-05-16 11:51:35

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice


Uprzejmie informuję, że w dniu 18 maja /piątek/ 2018 r. o godzinie 1300 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice w sali A Urzędu Gminy Sędziejowice.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  4. Przegląd terenowy świetlic wiejskich w: Bilewie, Lichawie i Rososzy.
  5. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

    w Sędziejowicach za 2017 r.

  1. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej.
  2. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sędziejowice

    z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalności pożytku

    publicznego za 2017 r.

  1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sędziejowice wraz informacją

    o stanie mienia komunalnego.

  1. Zapytania i wolne wnioski.

 

 

                                                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                                                  /-/ Marek Okupiński

 

 

Informacje o artykule

Autor: Monika Aleksandrowicz
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 16.05.2018 10:51
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2529

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom