bip_menu_top
print

2018-05-16 11:47:40

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice


Uprzejmie informuję, że w dniu 22 maja /wtorek/ 2018 r. o godzinie 1300 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice w sali A Urzędu Gminy Sędziejowice.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 4. Ocena stanu dróg gminnych – protokół z przeglądu dróg.
 5. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie

    mienia komunalnego i sprawozdania finansowego za 2017 r. 

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał:
 • 1/ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2018-2025;
 • 2/ w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r.;
 • 3/ w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sędziejowice";
 • 4/ w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych;
 • 5/ w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego z pomnik przyrody;
 • 6/ zmieniająca uchwałę nr XXXVII/277/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Sędziejowice.    
 1. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Sędziejowice na lata 2014-2017”.
 2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z obrotu nieruchomościami za 2017 r.
 3. Wypracowanie stanowiska w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
 4. Zapytania i wolne wnioski.

 

 

                                                                                         Przewodnicząca Komisji

                                                                                     /-/ Jolanta Urbaniak

Informacje o artykule

Autor: Monika Aleksandrowicz
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 16.05.2018 10:47
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2437

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom