bip_menu_top
print

2018-03-20 13:20:33

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice


Uprzejmie informuję, że w dniu 26 marca /poniedziałek/ 2018 r. o godzinie 1300 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice w sali A Urzędu Gminy Sędziejowice.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  4. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.
  5. Zaopiniowanie projektów uchwał:

   1/ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025;
   2/ w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r.;

   3/ w sprawie udzielania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie na

       wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa strażnicy

       OSP na Centrum Strażacko-Kulturalne w Marzeninie”;

    4/ zmieniająca uchwałę Nr XII/78/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 września 2015 r.

        w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zduńskowolskiego;

    5/ w sprawie podziału gminy Sędziejowice na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic

        i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;

    6/ w sprawie podziału gminy Sędziejowice na stałe obwody głosowania.

  1. Zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży działki nr 596/1 o powierzchni 162 m2

    w Marzeninie.

7. Zapytania i wolne wnioski.

 

                                                                                         Przewodnicząca Komisji

                                                                                     /-/ Jolanta Urbaniak

Informacje o artykule

Autor: Monika Aleksandrowicz
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 20.03.2018 12:20
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2467

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom