bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2018-02-15 09:54:08

KOMUNIKAT - posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice


Uprzejmie informuję, że w dniu 20 lutego /wtorek/ 2018 r. o godzinie 1300 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice w sali A Urzędu Gminy Sędziejowice.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji w dniach 15 i 28 grudnia 2017 r.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał:

    1/ w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

       bezdomności zwierząt w gminie Sędziejowice;

    2/ w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody.

  1. Zapoznanie się z raportem o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2016 r.
  2. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2017 r.
  3. 7. Zapytania i wolne wnioski.

 

 

                                                                                         Przewodnicząca Komisji

                                                                                     /-/ Jolanta Urbaniak

Informacje o artykule

Autor: Monika Aleksandrowicz
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 15.02.2018 08:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2304

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom