bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2018-02-15 09:50:30

KOMUNIKAT - posiedzenie Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice


Uprzejmie informuję, że w dniu 19 lutego /poniedziałek/ 2018 r. o godzinie 1200 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice w sali A Urzędu Gminy Sędziejowice.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał:

    1/ w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych; 

 2/ w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/168/09 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 czerwca  2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli. 

  1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  w szkołach prowadzonych przez Gminę Sędziejowice za 2017 r.
  1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2017 r.
  2. Zapytania i wolne wnioski.

 

                                                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                                                  /-/ Marek Okupiński

 

Informacje o artykule

Autor: Monika Aleksandrowicz
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 15.02.2018 08:50
Data ostatniej modyfikacji: 15.02.2018 08:52
Liczba wyświetleń: 2297

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 KOMUNIKAT - posiedzenie Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice 15.02.2018 08:50 Adam Świerczyński
bip_menu_bottom