bip_menu_top
print

2017-12-21 08:39:11

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice


Uprzejmie informuję, że w dniu 28 grudnia /czwartek/ 2017 r. o godzinie 1000 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie Autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2018-2025.
  1. Zaopiniowanie Autopoprawki do projektu budżetu gminy Sędziejowice na 2018 rok.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał:

   1) w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r.

   2) w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/96/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych.

  1. Zapytania i wolne wnioski.

 

                                                                                         Przewodnicząca Komisji

                                                                                     /-/ Jolanta Urbaniak

Informacje o artykule

Autor: Monika Aleksandrowicz
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 21.12.2017 07:39
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2467

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom