bip_menu_top
print

2017-12-17 09:14:58

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice


Uprzejmie informuję, że w dniu 20 grudnia /środa/ 2017 r. o godzinie 1200 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice w sali A Urzędu Gminy Sędziejowice.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał:
    1/ w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.  

          2/ w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. 

  1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 r.
  2. Zapytania i wolne wnioski.

 

                                                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                                                  /-/ Marek Okupiński

Informacje o artykule

Autor: Monika Aleksandrowicz
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 17.12.2017 08:14
Data ostatniej modyfikacji: 17.12.2017 08:16
Liczba wyświetleń: 2530

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice 17.12.2017 08:14 Adam Świerczyński
bip_menu_bottom