bip_menu_top
print

2017-12-11 17:53:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice


Uprzejmie informuję, że w dniu 15 grudnia /piątek/ 2017 r. o godzinie 1100 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  4. Zaopiniowanie budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.
  1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 r.
  2. Zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Jolanta Urbaniak

Informacje o artykule

Autor: Monika Aleksandrowicz
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 11.12.2017 16:53
Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2017 16:54
Liczba wyświetleń: 2361

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice 11.12.2017 16:53 Adam Świerczyński
bip_menu_bottom