bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2017-12-05 13:34:11

NR NR XXXIV/262/17 z dnia 29 listopada 2017 r.


w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r."

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy
Zredagował(a): Wiktor Komorowski
Data powstania: 05.12.2017 12:34
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1220

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom