bip_menu_top
print

2017-12-04 15:04:07

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1027) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Sędziejowice zawiadamia, że w dniu 4 grudnia 2017 r. została wydana decyzja znak: RW.V.6733.15.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr LAS4401D, w skład której wchodzi: wieża typu „BOT-E2/60,0” o łącznej wysokości 64,95m wraz z umieszczonymi na niej antenami sektorowymi, radioliniowymi i urządzeniami obsługującymi oraz szafy  z urządzeniami sterującymi znajdujące się na gruncie w najbliższym sąsiedztwie wieży, na działce nr ewid. 66 obręb 0020 Sędziejowice, gm. Sędziejowice.

Dokumentacja dotycząca ww. sprawy znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice, przy  ul. Wieluńskiej 6, 98-160 Sędziejowice, pokój nr 11.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscowości Sędziejowice.

Informacje o artykule

Autor: Lidia Sobala
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 04.12.2017 14:04
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2596

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom