bip_menu_top
print

2017-11-17 12:19:17

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice


Uprzejmie informuję, że w dniu 24 listopada /piątek/ 2017 r. o godzinie 1300 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 4. Informacja o stanie sprzętu i przygotowania do zimowego utrzymania dróg gminnych.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków na 2018 r.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał:
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2017-2025;
 • w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r.,
 • udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu lekkiego z napędem 4x2 wraz z wyposażeniem;
 • udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabnie na zakup piły spalinowej.
 1. Zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Jolanta Urbaniak

Informacje o artykule

Autor: Monika Aleksandrowicz
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 17.11.2017 11:19
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2479

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom