bip_menu_top
print

2017-11-13 15:00:27

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie zakończenia kompletowania dokumentów niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr LAS4401D.

Znak: RW.V.6733.15.2017

Z A W I A D O M I E N I E

 Zgodnie z art. 10 w związku z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

 ZAWIADAMIAM

że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Gminy Sędziejowice postępowania administracyjnego, wynikającego z wniosku z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr LAS4401D, w skład której wchodzi: wieża typu „BOT-E2/60,0” o łącznej wysokości 64,95m wraz z umieszczonymi na niej antenami sektorowymi, radioliniowymi i urządzeniami obsługującymi oraz szafy z urządzeniami sterującymi znajdujące się na gruncie w najbliższym sąsiedztwie wieży, na działce nr ewid. 66 obręb 0020 Sędziejowice, gm. Sędziejowice, zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania ww. decyzji.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Gminy w Sędziejowicach w godzinach od 7.30 do 15.30 w pokoju nr 11, możliwe będzie zapoznanie się z materiałem dowodowym zebranym w toku prowadzonego postępowania.

 Po upływie wskazanego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o materiały zebrane w postępowaniu administracyjnym.

Informacje o artykule

Autor: Lidia Sobala
Zredagował(a): Marek Kidawski
Data powstania: 13.11.2017 14:00
Data ostatniej modyfikacji: 13.11.2017 14:01
Liczba wyświetleń: 2623

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice 13.11.2017 14:00 Marek Kidawski
bip_menu_bottom