bip_menu_top
print

2017-10-03 09:57:03

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


1) Kustrzyce działka nr 403/2 o pow. 0,0071ha posiadająca ksiegę wieczystą SR1L/00065097/7. Wartość nieruchomości wynosi łącznie 2.500,00 zł /słownie:dwa tysiące pięćset złotych. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w zakupie oferowanej nieruchomości w trybie art. 37 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz.2260, z 2017 r., poz. 820, poz. 1529, poz. 1595, poz. 1509/ na warunkach określonych w art. 34 ust.4 cytowanej ustawy, powinni w terminie do 26 października 2017 r. złożyć wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywiesza się do dnia 26 października 2017.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach, pokój nr 11 -  P. Lidia Sobala, tel. 0-43-67-716-93.

Informacje o artykule

Autor: Lidia Sobala
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 03.10.2017 08:57
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2376

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom