bip_menu_top
print

2017-09-20 14:04:14

Komunikat - Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice


Uprzejmie informuję, że w dniu 26 września /wtorek/ 2017 r. o godzinie 1000 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 4. Ocena realizacji budżetu gminy Sędziejowice z uwzględnieniem wykonawstwa inwestycji

    gminnych za I półrocze 2017 r.  

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał:
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2017-2025;
 • w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r.;
 • w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Sędziejowice za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny;
 • zmieniająca uchwałę Nr XII/78/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zduńskowolskiego;
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Wola Wężykowa – część zachodnia, gmina Sędziejowice;
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Pruszków – część zachodnia, gmina Sędziejowice;
 • w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sędziejowice na lata 2018-2022”.
 1. Opinia w sprawie nabycia niezabudowanej działki położonej w miejscowości Zamość.
 2. Zapytania i wolne wnioski.

                                                                                         Przewodnicząca Komisji

                                                                                     /-/ Jolanta Urbaniak

Informacje o artykule

Autor: Monika Aleksandrowicz
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 20.09.2017 13:04
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2408

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom