bip_menu_top
print

2017-06-21 08:48:32

Komunikat - Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska RG Sędziejowice.


Uprzejmie informuję, że w dniu 27 czerwca /wtorek/ 2017 r. o godzinie 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

4. Zaopiniowanie projektów uchwał:

   1/ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2017-2025;

   2/ w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r.;

  3/ w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowościach Marzenin i Żagliny.

5. Zapytania i wolne wnioski.

 

Sędziejowice, dn. 19.06.2017 r.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Jolanta Urbaniak

Informacje o artykule

Autor: Przewodnicząca Komisji Jolanta Urbaniak
Zredagował(a): Marek Kidawski
Data powstania: 21.06.2017 07:48
Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2017 07:49
Liczba wyświetleń: 2522

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Komunikat - Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska RG Sędziejowice. 21.06.2017 07:48 Marek Kidawski
bip_menu_bottom