bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2017-06-16 12:43:11

Komunikat - posiedzenie Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice


Uprzejmie informuję, że w dniu 21 czerwca /środa/ 2017 r. o godzinie 1100 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice w sali B Urzędu Gminy Sędziejowice.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  4. Przegląd terenowy świetlic wiejskich w Woli Wężykowej, Rososzy, Kustrzycach,

    Przymiłowie i we Wrzesinach.

  1. Zapoznanie się z organizacją roku szkolnego 2017/2018.
  2. Zapoznanie się z planem remontów bieżących szkół.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał:

   1/ w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach,

   2/ w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach.

  1. Zapytania i wolne wnioski.

                                                                        

                                                                                   Wiceprzewodniczący Komisji

                                                                                        /-/ Krzysztof Domowicz

 

Informacje o artykule

Autor: Monika Aleksandrowicz
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 16.06.2017 11:43
Data ostatniej modyfikacji: 16.06.2017 11:43
Liczba wyświetleń: 1846

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Komunikat - posiedzenie Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice 16.06.2017 11:43 Adam Świerczyński
bip_menu_bottom