bip_menu_top
print

2017-05-19 08:00:34

KOMUNIKAT - Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice


Uprzejmie informuję, że w dniu 25 maja /czwartek/ 2017 r. o godzinie 1000 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice w sali A Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  4. Ocena stanu dróg gminnych – protokół z przeglądu dróg.
  5. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  • 1/ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2017-2025;
  • 2/ w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r.;
  1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i sprawozdania finansowego za 2016 r. 
  1. Zapytania i wolne wnioski.

 

                                                                                         Przewodnicząca Komisji

                                                                                     /-/ Jolanta Urbaniak

Informacje o artykule

Autor: Monika Aleksandrowicz
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 19.05.2017 07:00
Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2017 07:50
Liczba wyświetleń: 2839

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 KOMUNIKAT - Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice 19.05.2017 07:00 Adam Świerczyński
bip_menu_bottom