bip_menu_top
print

2017-05-12 11:19:46

Komunikat - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice


Uprzejmie informuję, że w dniu 16 maja /wtorek/ 2017 r. o godzinie 11:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice w sali B Urzędu Gminy Sędziejowice.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu i wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla wójta gminy.   
5. Zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji
/-/ Ewa Malinowska

Informacje o artykule

Autor: Ewa Malinowska
Zredagował(a): Marek Kidawski
Data powstania: 12.05.2017 10:19
Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2017 10:20
Liczba wyświetleń: 2511

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Komunikat - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice 12.05.2017 10:19 Marek Kidawski
bip_menu_bottom