bip_menu_top
print

2017-04-14 09:55:23

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


Zgodnie z art. 106 § 2 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Urząd Gminy Sędziejowice w związku ze wszczętym postępowaniem informuje, iż zwrócił się do:

  1. Starosty Łaskiego, ul. Południowa 1, 98-100 Łask,
  2. Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku, ul.M. Konopnickiej 21, 98-100 Łask,
  3. Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. Inspektoratu Sieradzko - Wieluńskiego, ul. Warneńczyka 1, 98-200 Sieradz

o zajęcie stanowiska w sprawie znak: RW.V.6733.5.2017 z dnia 13.04.2017 r. tj. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym o nazwie: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną sieci Orange Polska S.A. na części działki nr ewidencyjny 514/4 w miejscowości Wola Marzeńska (obręb ewid. nr 14 Niecenia), gm. Sędziejowice.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice, na stronie BIP oraz w miejscu planowanej inwestycji.

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik img007.pdf Pełna treść obwieszczenia 2017-04-14 09:55:53 Świerczyński Adam

Informacje o artykule

Autor: Renata Lis-Świerczyńska
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 14.04.2017 08:55
Data ostatniej modyfikacji: 14.04.2017 08:56
Liczba wyświetleń: 2616

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice 14.04.2017 08:56 Adam Świerczyński
2 Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice 14.04.2017 08:55 Adam Świerczyński
bip_menu_bottom