bip_menu_top
print

2017-04-14 09:51:17

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 29 marca 2017 roku, złożonego przez MCSI Sp. z o.o. z siedzibą ul. Branickiego 17, 02-972 Warszawa, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Bartłomiej Sarlej, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „PUS SARLEJ” z siedzibą ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź,, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną sieci Orange Polska S.A. na części działki nr ewidencyjny 514/4 w miejscowości Wola Marzeńska (obręb ewid. nr 14 Niecenia), gm. Sędziejowice.

Dokumentacja dotycząca ww. sprawy znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice przy ul. Wieluńskiej 6, 98-160 Sędziejowice, pokój nr 23.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice, na stronie BIP oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik img006.pdf Pełna treść obwieszczenia 2017-04-14 09:52:12 Świerczyński Adam

Informacje o artykule

Autor: Renata Lis-Świerczyńska
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 14.04.2017 08:51
Data ostatniej modyfikacji: 14.04.2017 08:52
Liczba wyświetleń: 2610

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom