bip_menu_top
print

2017-02-15 11:47:19

Informacja o wyniku ustnego przetargu ograniczonego


Na postawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2014 r. poz. 1490/ Wójt Gminy Sędziejowice podaje do publicznej wiadomości:

I n f o r m a c j ę 

o wynikach  ustnego  przetargu ograniczonego

przeprowadzonego  w dniu  07.02.2017 r. w siedzibie  Urzędu  Gminy w Sędziejowicach

  1. Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Korczyska, oznaczonej jako działka nr 428 posiadającej księgę wieczystą SR1L/00035397/1 o pow. 1,2400 ha

cena wywoławcza wynosi –73.440,00 zł

wadium w wysokości –5.000,00 zł

postąpienie –735,00 zł

Działka nr 428 w Korczyskach nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

       najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

       liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

       liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

       nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

 

  1. Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Brzeski, oznaczonej jako działka nr 29/1 posiadającej księgę wieczystą SR1L/00055138/4 o pow. 1,9800 ha

cena wywoławcza wynosi –76.840,00 zł

wadium w wysokości –5.000,00 zł

postąpienie –769,00 zł

      Działka nr 29/1 w Brzeskach nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

      najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 77.609,00 zł

      liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1

      liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

      nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym

      kandydatem na nabywcę został :

      Pan Daniel Grzegorczyk zam. gm. Widawa

Informację  powyższą podaje się do publicznej  wiadomości na okres  7 dni tj. od dnia  15.02.2017 r. do  23.02.2017 r.

Informacje o artykule

Autor: Lidia Sobala
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 15.02.2017 10:47
Data ostatniej modyfikacji: 15.02.2017 10:48
Liczba wyświetleń: 2706

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja o wyniku ustnego przetargu ograniczonego 15.02.2017 10:47 Adam Świerczyński
bip_menu_bottom