bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2016-12-09 12:44:49

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


rząd Gminy Sędziejowice w związku ze wszczętym postępowaniem informuje, iż zwrócił się do: 1.Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź, 2.Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku ul. M. Konopnickiej 21, 98-100 Łask, o zajęcie stanowiska w sprawie znak: RW.V.6733.23.2016 z dnia 08.12.2016 r. tj. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym o nazwie: przebudowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach. Planowana inwestycja będzie realizowana na działkach nr ewid. 416, 419/1, 91 i 191 w Sędziejowicach obręb 20, gm. Sędziejowice

Informacje o artykule

Autor: Reneta Lis-Świerczyńska
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 09.12.2016 11:44
Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2016 11:46
Liczba wyświetleń: 2069

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom