bip_menu_top
print

2016-09-07 13:32:20

NR 244/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r.


w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sędziejowice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziejowice, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I półrocze 2016 r.

Informacje o artykule

Autor: Skarbnik Gminy
Zredagował(a): Wiktor Komorowski
Data powstania: 07.09.2016 12:32
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2273

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom