bip_menu_top
print

2016-07-26 10:19:13

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Sędziejowice


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 2301E Brzeski – Sędziejowice – Buczek – Wola Bachorska – Bocianicha na odcinku o długości 2,8 km w miejscowości Sędziejowice”.

  1. W dniu 13.05.2016 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku ul. M. Konopnickiej 21, 98-100 Łask, reprezentowany przez pełnomocnika Tomasza Zakrzewskiego – Pracownia Usług Projektowo - Budowlanych Tomex ul. Kmicica 21/15, 92-433 Łodź , złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2301E Brzeski – Sędziejowice – Buczek – Wola Bachorska – Bocianicha na odcinku o długości 2,8 km w miejscowości Sędziejowice”.
  2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 18.05.2016 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu.
  3. W dniu 20.05.2016 r. pismem znak: WOOŚ-I.4240.468.2016.AZi – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wezwał Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku przez pełnomocnika Pana Tomasza Zakrzewskiego do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.
  4. W dniu 30.05.2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny pismem PPIS.ZNS.460.19.2016 r. orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  5. W dniu 03.06.2016 r. pismem nr WOOŚ-I.4240.468.2016.AZi.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię, że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  6. W dniu 13.06.2016 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I.6220.3.2016 stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  7. W dniu 13.07.2016 r. Wójt Gminy Sędziejowice wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2301E Brzeski – Sędziejowice – Buczek – Wola Bachorska – Bocianicha na odcinku o długości 2,8 km w miejscowości Sędziejowice”.

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice p. 9-10 w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

Informacje o artykule

Autor: Aleksandra Ulas
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 26.07.2016 09:19
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2812

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom