bip_menu_top
print

2016-07-26 10:17:07

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Sędziejowice dz. nr 264,7.


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie składu węgla przy ul. Leśnej 78 w Sędziejowicach na działce ewidencyjnej nr 264/7 obręb Sędziejowice”.

  1. W dniu 07.04.2016 r. PH Zbigniew Filipowski złożyło wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa składu węgla przy ul. Leśnej 78 w Sędziejowicach na działce ewidencyjnej nr 264/7 obręb Sędziejowice”.
  2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 12.04.2016 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu.
  3. W dniu 21.04.2016 r. pismem znak: WOOŚ-I.4240.361.2016.MGr – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wezwał inwestora – PH Zbigniew Filipowski do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.
  4. W dniu 25.04.2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny pismem PPIS.ZNS.460.15.2016 r. orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  5. W dniu 12.05.2016 r. pismem nr WOOŚ-I.4240.361.2016.MGr Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię, że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  6. W dniu 10.06.2016 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I.6220.2.2016 stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  7. W dniu 12.07.2016 r. Wójt Gminy Sędziejowice wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie składu węgla przy ul. Leśnej 78 w Sędziejowicach na działce ewidencyjnej nr 264/7 obręb Sędziejowice”.

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice p. 9-10 w godzinach pracy urzędu.

 

 

Informacje o artykule

Autor: Aleksandra Ulas
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 26.07.2016 09:17
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2501

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom