bip_menu_top
print

2016-07-26 10:15:37

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Bilew dz. nr 654, 655, 656, 746.


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW w miejscowości Bilew koło Zduńskiej Woli na działkach 654, 655, 656, 746”.

  1. W dniu 24.02.2016 r. BBS Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 91B, 93-202 Łódź złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ”Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW w miejscowości Bilew koło Zduńskiej Woli na działkach 654, 655, 656, 746”.
  2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 29.02.2016 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu.
  3. W dniu 08.03.2016 r. pismem znak: WOOŚ-I.4240.202.2016.JKo – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wystąpił do Wójta Gminy Sędziejowice o ponowne przeanalizowanie zgodności przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Bilew koło Zduńskiej Woli zlokalizowanej na działkach nr ewid. 654, 655, 656, 746 z założeniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sędziejowice w miejscowości Bilew dla terenu przeznaczonego pod przedmiotową inwestycję.
  4. W dniu 13.04.2016 r. Wójt Gminy Sędziejowice, po ponownym zweryfikowaniu dokumentacji załączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW w miejscowości Bilew koło Zduńskiej Woli na działkach 654, 655, 656, 746”, zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
  5. W dniu 15.03.2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny pismem PPIS.ZNS.460.9.2016 orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  6. W dniu 28.04.2016 r. pismem nr WOOŚ-I.4240.202.2016.JKo.3 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię, że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  7. W dniu 05.05.2016 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I.6220.1.2016 stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  8. W dniu 15.06. 2016 r. Wójt Gminy Sędziejowice wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW w miejscowości Bilew koło Zduńskiej Woli na działkach 654, 655, 656, 746”.

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice p. 9-10 w godzinach pracy urzędu.

Informacje o artykule

Autor: Aleksandra Ulas
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 26.07.2016 09:15
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2628

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom