bip_menu_top
print

2016-03-18 14:38:22

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE


Urząd Gminy Sędziejowice w związku ze wszczętym postępowaniem informuje, iż zwrócił się do: 1. Starosty Łaskiego ul. Południowa 1, 98-100 Łask, 2. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź 3. Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Inspektoratu Sieradzko - Wieluńskiego ul. Warneńczyka 1, 98-200 Sieradz, o zajęcie stanowiska w sprawie znak: RW.V.6733.6.2016 z dnia 18.03.2016 r. tj. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym o nazwie: budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych średniego napięcia (SN) 15kV i niskiego napięcia (nN) 0,4kV z dwoma stacjami transformatorowymi słupowymi 15/0,4kV. Planowana inwestycja będzie realizowana na działkach nr ewid. 127/3 i 127/4 obręb 24 Wola Wężykowa oraz na działkach nr ewid. 311/2, 311/1, 312, 310, 309, 308, 307, 314, 315, 313, 306, 319, 230/3, 231/1, 232/2, 222/1, 220, 219, 218/1, 217/1, 216/1, 215/1, 214/1, 212, 213, 187/3, 187/4, 186, 391, 188, 190/3, 190/2, 191/3, 191/4, 189, 71, 140, 141, 80, 41, 39, 38, 322, 37, 36, 35, 34, 33, 31/5, 30, 29/5, 28, 16, 15/2, 15/3, 15/7, 14/3, 14/2, 14/1, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3/6, 3/5, 3/4, 3/7, 56 obręb 6 Grabica, gm. Sędziejowice.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik obwieszczenie-inf.pdf Pełna Tresć Obwieszczenia 2016-03-18 14:38:51 Kidawski Marek

Informacje o artykule

Autor: Renata Lis-Świerczyńska
Zredagował(a): Marek Kidawski
Data powstania: 18.03.2016 13:38
Data ostatniej modyfikacji: 18.03.2016 13:38
Liczba wyświetleń: 2980

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom